Jdi na obsah Jdi na menu

Odcházení korony

Koronavirové odcházení v roce 2022

Astrolologické pozadí (jako predikce)

Nástin souvislostí (podobností) astrologie (postavení planet a hrozby koronaviru) v čase (v návaznosti na úvodní příspěvek ( viz Astropohled...).

               Systematicky následně uvedu, co se astrologicky (teoreticky) ukazuje v čase jako potencionálně extrémní:

- přesné disharmonické aspekty určitých planet (s orbisem 0°) jako maximum či lokální vrchol virové hrozby (resp. počátek pandemie)

- přesné harmonické aspekty určitých planet (s orbisem 0°) jako minimum či lokální ústup virové hrozby (resp. konec pandemie)

Zvláštností planetárních interpretací pro postavení Pluta a Saturna v roce 2022 (jak již bylo uvedeno na úvodní stránce) je to, že jejich nynější úhlová vzdálenost (17° a výše) překračuje již hraniční hodnotu 15° a gruntovní, chronický „stín“ této dobové konjunkce už postupně odchází, resp. mizí. Hraniční hodnotu 15° pro konj. Pluto/Saturn uvádí Keiron Le Grice, kde z anglického originálu Archetypal Astrology and the Coronavirus (březen 2020) článek přeložil Petr Lisý (a též coby šéfredaktor publikoval na stránkách Revue ARCHEA 2021).

Tento již ustupující „stín“ (svými charakteristikami) by mohl také naznačovat něco o charakteristice mutace Omikron, kdy jeho menší virulence (schopnost vyvolat infekci) je nahrazena rychlostí předávat nákazu. Jakoby nedostatek v „kvalitě“ (síle) viru byl nahrazen jeho kvantitou (což je prý, snad, očekávaná evoluční reakce, aby vir přežil co nejdéle). Astrologické zrcadlení by to pak mohlo být tak, že onen ustupující „stín“ naznačuje (prvotně) onen „nedostatek viru v kvalitě“. (Asi méně důvodné zrcadlení by mohlo být to, že v případě vlny po 10.1. šlo o aspekt s mnohdy „iracionálním“ Neptunem.)    

Coronaviry jako čerti biosféry?

Pokud si chceme klást otázku po smyslu hledání reálných extrémů koronavirových hrozeb, bude asi prospěšné, tato místa (v čase) si pojmenovat (přehledně i zkratkami), tedy: 

- teoretická (astrologicky) extrémní místa – TEM  

- realistická (ohlašovaná ve statistikách) extrémní místa – REM. 

Otázka hned může znít, jaká je časová vzdálenost mezi TEM a REM? Exaktní číslo to jistě nebude. Ještě bych si dovolil jeden alegorický projev koronaviru pojmenovat jako koronavirového čerta. Tito „čerti“ maje své centrální časové peklíčko někde v místě TEM, vyráží na svou pouť na (k) Zemi za svými hostiteli. Může to trvat několik dnů, než je naleznou a možná někoho nakazí a dále je tu několik dnů než hostitel pozná nákazu, zajde k doktorovi, je otestován a v pozitivním případě se to pak dostane do statistik (pro národ) – celkem to může trvat řekněme 10 až 15 dnů, někdy méně, někdy i mírněji déle. Tím můžeme dostávat časovou (víceméně přibližnou) informaci i o času REM, což znát, by (věřím) mohlo být dobré k poznání či užitku (znaje TEM z „astrologicky dobrého čtení“ na astrol. programu a následně předjímat REM). 

A můžeme zde jen zopakovat (z úvodní strany Astropohled - korona), že TEM vycházelo datumově na 10.1. (lze pak při REM hovořit o 6. vlně, což celkem vzato, dost odpovídalo realitě), dále TEM vycházelo na 6.2. (kvadratura Chiron/Mars) a čekají nás zde tedy reálné projevy v čase (REM), který by mohl vyznívat jako další vlna nebo vlnka nebo i žádná, těžko říci. když už jde (časově) o onen zmiňovaný ustupující „stín“. 

A poté už jsou před námi jen ty (zmiňované) příznivé konstelace 13.3. (časově jde tedy o TEM)    

radix-13-3.jpg

 

trigon  Jižní L. uzel / Neptun+Slunce --- sextil Severní L. uzel / Neptun+Slunce

trigon  Jižní L. uzel / Luna --- sextil Severní L. uzel / Luna

konjunkce: Venuše / Mars --- Slunce / Jupiter / Neptun --- Merkur / Deneb Cygni

Velké planetární konfigurace: 3x Drak --- Mystické psaníčko (s Lunárními uzly, Plutem). Je též nazýváno jako Mystický obdélník 

K otázce Lunárních uzlů (pro osobní nativitu) se originálně vyjádřil "filosof astrologie" Dane Rudhyar v knize Astrologie transformace, kde píše: „V případě Lunárních uzlů zkoumáme to, co bychom mohli pokládat za karmický způsob projevy Luny v lidské bytosti… Karma toliko vypovídá o faktu, že každý nový cyklus bytí se vždy jistým způsobem vztahuje k cyklu předchozímu, anebo je jeho důsledkem. Nový cyklus dědí po starém cosi nedokončeného, cosi, s čím je nutné se vypořádat, dědí však také výsledky některých činů…“  A nabízí se (snad přirozeně) otázka, zda zde, v případě globálních procesů biosféry – lze přijmout myšlenku jisté „karmické příčinnosti“ mezi silou (vahou) koronavirové nálože (coby trestu) za naše environmentální „prohřešky“ k Zemi, ke zvířatům. Jednodušeji lze snad alespoň říci, že tu jde o završení starého a nástupu nového cyklu bytí.

Mystické psaníčko --- Představuje vnímavost, porozumění a také produktivitu, schopnost syntetizovat, integrovat věci. Dan Rudhyar ho popisuje jako "Dveře do transcendentního světa".

Pro zpozdilé koronačerty (k odchodu) je tu ovšem ještě druhé „ultimátum“ k vyhoštění v den 14.4.2022, taktéž s druhým Mystickým psaníčkem (časově jde opět o TEM), tedy o měsíc později:

radix-14-4.jpg 

 

Tranzity planet převážně zůstávají jako u předchozího seskupení z 13.3., jen konjunkce Jupiter/Neptun je podstatně přesnější (0° - s charakteristikami jako: opouštějí se staré postoje…j. Je tu i 2 x Drak s Plutem. Jindy často negativně pociťované disharmonické aspekty Lilith/Mars se nyní tváří již přívětivěji s harmonickým aspektem (Lilith je dokonce v konjunkci se stálicí Betelgeuse = blahobyt, pocty). Je tu možné i vyčíst, jako by se tu zrcadlilo vyhoštění koronačertů - sjednoceně - od bohů Jupitera a Neptuna z domovských „Rybích polí“, též časově harmonicky zdůvodněných k Dračímu ocasu a Dračí hlavě (číst jako poselství z Mystického psaníčka)

Je tu (podle mého) zřejmé, že tu jak případě Covidu19, tak i v případě španělské chřipky byly momenty (TEM), kdy docházelo (resp. pravděpodobněji ještě bude docházet) k začátkům a koncům pandemií, kdy v případě začátku pandemie tu „hrají roli“ disharmonické aspekty planet(y) na Lunární uzly, v případě konců pandemie tu „hrají roli“ harmonické aspekty na Lunární uzly.         

A jak to dopadne s koronavirovými čerty? Budou zahnáni nebo se stanou již neškodnými - vyděsí je poselství z Mystického psaníčka. 

Ano, samozřejmě myslím to i tak, že bude v tomto čase zahnána i pandemie koronaviru. Vědci povětšinou předpovídají či predikují návrat koronaviru někdy na podzim (ostatně neznám důvody proč). Nevidím, že by stále rozestupující se postavení Pluta a Saturna v zodiaku tomu dalo zelenou (koronačertům by tyto planety již synchronicitně neposvítily).

Doplněno 28.4.2022: U té otázky vakcinace v budoucnosti se musím trochu zastavit, abych nebyl nějak špatně chápán z podpory populistických stran (jako SPD, Trikolóra, které zásadně odmítám), ale dnes také hlučná politická strana Manifest.cz. Jim jde (mimo jiné) o kritiku současné vládní koalice, které vyčítají plánovaná opatření (strategii) jak se s vakcínami připravit na další (predikovanou) vlnu či vlnku pandemie. Ta má údajně přijít na podzim – na základě stanoviska mnohých odborníků, vědců. S tím samozřejmě souvisí i otázka předchozího nákupu vakcín, které nás budou stát (či možná již stály) nemalé peníze (a ještě možná bude nedostatečný zájmem o očkování). A to vadí populistickým stranám, možná ještě víc než samotné očkování (možná někdy i s poněkud podezřelými účinky). Trochu té (snad pragmatické) argumentaci rozumím, ale přesto bych dal přednost té vládní, vědecké strategii, když jde o zdraví lidí – pokud by ta hrozba příchodu podzimní vlny či vlnky byla dostatečně (vědecky) vážná (zdůvodněná). Myslím, že taková hrozba tu není (resp. nevidím ji), mám pocit, že u vědců jde jen o přítomnost (či kalkul) opatrnosti (aby kdyby něco nastalo, tak … atd.), ale říci jen toto mi připadá málo, stálo by zato to vše ještě zvážit. Závěry astrologie nejsou takové povahy jako má exaktní věda, nemohu tedy tvrdit, že pozdně podzimní či další vlna již stoprocentně nenastane, ale mám zato, že je větší pravděpodobnost že již nenastane než že nastane. Zkrátka si myslím, že zde může astrologie (pouze z mé strany?) nabídnout víc… s čímž by ovšem ale vědci pravděpodobně neměli porozumění. O poněkud „křehkém“, vzájemném názorovém přístupu vědců a astrologů jsem se již zmiňoval v předchozím příspěvku (Astropohled…), zbývá mi asi jen trochu doufat, že těch tzv. Skeptiků nebude moc (?)

Doplněno 10.6.2022: V současnosti můžeme pozorovat mírný nárůst nákaz a lze se proto ptát, jsou-li k tomu (astrologicky vzato) nějaké příslušné planetární konstelace (v té alegorii - zdali se koronačerti nějak nevrátili). Opravdu, jisté korelace tu jsou a křivka incidencí ještě asi poroste – a to vše pak v podobě nastupující konjunkce Mars/Chiron – přesná kulminace nastane 16.6.2022 (jakoby bod TEM zdejšího názvosloví). Vědci už hlásí nástup nové varianty omikronu s ozn. BA.2.21, nicméně neočekávám (resp. nepředjímám) to jako nějakou významnější vlnu (možná ani jako řádnou vlnku). Do konce června by mohl nastávat ústup nákaz a v červenci pak do stavu jako byl v začátku června, čili opět celkem uspokojivý stav. Z astrologické podobnosti je tu patrné, že rychlý Mars tu nebude dlouho v konjunkci s Chironem (což chápu dnes už jako sekundární aspekt), aspekt nebude mít ani tu „akceleraci“ (sílu) – nebude jí mít tak „drtivou“ jako by ji měl např. před rokem, za současně plného působení gruntovní konjunkce Pluto/Saturn (primární aspekt), kdy „řádil“ naplno.

Doplněno 15.7.2022: Nastává zde asi podobná (i zvláštní) situace jako v předchozí příspěvku (astropohled-korona), kde v odstavci Pokračování 5. vlny (doplněno 26.10.2021) také docházelo („neobvykle“) k tomu, že "při disharmonických aspektech Chirona a Černé Luny na Světla (Slunce, Luna) k tomu, že „mohou  mít jistý nepříznivý koronavirový odraz a následně pak vyšší denní nákazy, nárůst incidence. Obrazně bych to vyjádřil asi tak, že je to jak s rozjetým vlakem, že stačí i menší přihození paliva od Světel, ale častěji" (jde jakoby o princip setrvačnosti, ale zde od „síly“ již uváděného disharmonického aspektu Mars/Chir z 16.6.2022).   

Ty časové momenty extrémních (s přesnými aspekty) TEM míst jsou zde: konj. ČL/Slunce (30.6.), kv Chir/Slunce (8.7.), op ČL/Luna (13.7.), konj Chir/Luna ‚(19.7.)  Nicméně jsem názoru, že jde jen o (poměrně menší) vlnku než vlnu, jelikož těžký „primární doprovod“ aspektu Sat/Pluto již odezněl.

Doplněno 22.9.2022: Začátkem září se ukázaly tři disharmonické aspekty (časově TEM), kulminace v dny: 2.9. (kvad ČL/Chir), 6.9. (kvad Chir/ČL a opoz ČL/Luna) - které (viděno zpětně) očividně představovaly následné nárůsty nákaz, což již v tyto dny (druhé poloviny září) má tu reálnou odezvu (REM) v podobě stoupající incidence (vlnky)

Doplněno 22.12.2022: V návaznosti na předchozí odstavec (psáno 22.9.) se ještě dále daly nalézt dva aspekty, které pak představovaly menší nárůsty viru: 27.9. (TEM) T-kvadratura Chir/ČL/Luna, což korespondovalo se statistickou (menší) lokální kulminací nákaz v den 3.10. (REM). Podobně pak nastal případ 13.12.(TEM) – opozice ČL/Pluto (TEM)  

Někdo se možná pozastaví nad tím, proč (při předpokládané pandemii) když v Evropě (či jinde) covid má už mírné projevy, tak jsou v Číně maximální. Na tuto (resp. podobnou) situaci, věřím, lze zavést známou astrologickou techniku pro tranzity (byť možná pro nezasvěcence ne tak samozřejmou). Je možno nahlédnout, že Čína si s covidem začala a bude sama i končit (viz dále). V současnosti stále – i v celý podzim dochází (či docházelo) k velkým nákazám. Ale zbytek světa s covidem (téměř) už ustupuje a předpokládám, že (s příchodem nového roku) zcela ustoupí. Je to dáno také tím, že konjunkce Pluto/Saturn (kterou jsem dříve označil jako primární) už tu dlouho není. Jestliže ale je to stále v případě Číny jinak (jde tam vlastně více o epidemii než pandemii), nezbývá než se podívat na věc jiným „astrologickým dalekohledem“, vztahující se s tranzity ke vzniku státu. Naštěstí tento údaj je k dohledání na internetu: 1.12.1949, 15 hod., Peking. Nákazy v Číně započaly už v prosinci 2019 a rezonují zde následující (charakteristické, „negativní“) tranzity:

1/ Absolutní počátek covidu v Číně byl přibližně 5.12.2019, jsou zde dost nedobré tranzity, zde překvapivě četné i přesné: kvadratura Mars/ČL, opozice ČL/Pluto, Uran/Mars, Mars/ČL, kvadratura Merkur/Sat, Nep/Slunce, opozice Uran/Mars.

2/ Poslední covidové korespondence“ s tranzity: 23.10.2022 (jde o TEM), je zde kvadratura Uran/Pluto (orbis 0°) -  možná má charakter silného primárního aspektu (podobně jako měl dříve tranzit Plu/Sat), opozice Sat/Pluto, Mer/ČL, Chir/Mer, také pozdější tranzity planet (např. výrazněji 8.11.- TEM) dávají znát, že covid v Číně měl (i stále má) stále svou drtivou sílu (zatímco svět už znal resp. zná, maximálně jen menší vlnky. Nezbývá než také konstatovat, že v Číně jde nyní už spíše o epidemii.

Konec koronaviru pro Čínu (pro zbytek světa čekám časově dříve) by mohl nastat nejpozději (pokud by ještě stále byla v režimu epidemie) 26.3.2023 (tj. jako REM), zde vyhlíží rozhodně nejmírumilovněji:

trigon Slun/Chir  (0°18´), Jup/Pluto (0°04´), Chir/Mars (0°09´), sextil ČL/Slun (0°29´), konjunkce Jup/ČL 0°56´), Jup/Sev.Uzel (2°42´), Chir/Sev. Uzel (1°28´)

Intuice (s metafysickou nadsázkou) mi říká, že tak jako v Číně nastupoval koronavirus o pár měsíců dříve než jinde ve světě, tak podobně (ale v obráceném sledu) bude odcházet později a tím i s většími útrapami. Je to možná téma Černé Luny, která v záporných projevech má (také) charakteristiku projevů jako: vše nedořešené, dluhy a odplaty, v jistém smyslu i karmické povahy. V Číně při počátku epidemie došlo k tomu, že svou hazardní neopatrností (jako případy s netopýry, luskouny apod.) toto vše přivedlo ke celosvětové covidové krizi.

 

František Nepustil 11.2.2022